"money vanishes" — Słownik kolokacji angielskich

money vanishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze znikają
  1. money rzeczownik + vanish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the beginning, Feldman left behind an open basket for the cash, but too often the money vanished.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo