"money to buy" — Słownik kolokacji angielskich

money to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze kupić
  1. buy czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The question is will be get the money to buy them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo