"money stolen" — Słownik kolokacji angielskich

money stolen kolokacja
Popularniejsza odmiana: steal money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze ukradziony
  1. steal czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He even stole money from people when they left the bank.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo