ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money spigot" — Słownik kolokacji angielskich

money spigot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czop finansowy
  1. money rzeczownik + spigot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Policy makers are now trying to encourage guerrillas to give up their fight by cutting off the money spigot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo