"money rolls" — Słownik kolokacji angielskich

money rolls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolki finansowe
  1. money rzeczownik + roll czasownik
    Luźna kolokacja

    Before the big money rolled in few couples could afford to hire somebody to clean house, much less a hit man.

    Podobne kolokacje: