"money required" — Słownik kolokacji angielskich

money required kolokacja
Popularniejsza odmiana: require money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze wymagały
  1. require czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was the kind that wanted to know if he required English money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo