"money received" — Słownik kolokacji angielskich

money received kolokacja
Popularniejsza odmiana: receive money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze otrzymały
  1. receive czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a result, he has never received the money from the trade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo