"money provided" — Słownik kolokacji angielskich

money provided kolokacja
Popularniejsza odmiana: provide money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze dostarczyły
  1. provide czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Bush administration officials said the program, at $200 million, would still provide much more money than was available last year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo