"money promised" — Słownik kolokacji angielskich

money promised kolokacja
Popularniejsza odmiana: promise money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze zapowiadały
  1. promise czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Western oil companies promise money, advanced technology and jobs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo