"money paid" — Słownik kolokacji angielskich

money paid kolokacja
Popularniejsza odmiana: pay money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze zapłaciły
  1. pay czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why would you pay good money to be told what to think?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo