"money offered" — Słownik kolokacji angielskich

money offered kolokacja
Popularniejsza odmiana: offer money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze zaoferowały
  1. offer czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How come he offered me money in the first place?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo