"money man" — Słownik kolokacji angielskich

money man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): człowiek finansowy
  1. money rzeczownik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They have the main money men and the media moguls behind them.

    Podobne kolokacje: