"money growth" — Słownik kolokacji angielskich

money growth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost finansowy
  1. money rzeczownik + growth rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For example, the construction industry has benefited from high land prices encouraged by the Government's policies of liberal money growth.

    Podobne kolokacje: