"money bet" — Słownik kolokacji angielskich

money bet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakład finansowy
  1. money rzeczownik + bet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1974 the track's average daily "live" handle, or money bet on the premises, was over $2 million.

    Podobne kolokacje: