"money allotted" — Słownik kolokacji angielskich

money allotted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze podzieliły
  1. allot czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The repairs are done only in name & probably the money allotted for such repairs directly goes into bureaucratic system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo