"momentous news" — Słownik kolokacji angielskich

momentous news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doniosłe wiadomości
  1. momentous przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Kitchener summoned his senior officers and told them the momentous news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo