"moment leaves" — Słownik kolokacji angielskich

moment leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liście momentu
  1. moment rzeczownik + leave czasownik
    Zwykła kolokacja

    There could be only moments left to do it in.

    Podobne kolokacje: