"moment knows" — Słownik kolokacji angielskich

moment knows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment wie
  1. moment rzeczownik + know czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The moment the words were out she knew she had said too much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo