"mock accent" — Słownik kolokacji angielskich

mock accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuczny akcent
  1. mock przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After all," he said, taking on a mock Russian accent, "everyone knows how dangerous it is to ignore safety warnings and procedures.

    Podobne kolokacje: