"mobile baby book" — Słownik kolokacji angielskich

mobile baby book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruchoma malutka książka
  1. mobile przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Get parenting tips, track schedules, and create a mobile baby book with our free app for iPhone.

    Podobne kolokacje: