"missile tube" — Słownik kolokacji angielskich

missile tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura rakietowa
  1. missile rzeczownik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Changes to the size of the missile tubes to save £250 million.

    Podobne kolokacje: