"miss one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

miss one's eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuszczać czyjś oko
  1. miss czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The bullet just missed his left eye, and his brain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo