ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"minority sport" — Słownik kolokacji angielskich

minority sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport mniejszościowy
  1. minority rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rugby league is a minority sport in the Americas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo