BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"minority participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział mniejszościowy
  1. minority rzeczownik + participation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The board wanted minority participation, job creation and a cultural component.

powered by  eTutor logo