"minor constituent" — Słownik kolokacji angielskich

minor constituent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drugorzędny wyborca
  1. minor przymiotnik + constituent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition, a handful of locomotives were inherited from minor constituents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo