"milky way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "milky way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Moving Through Milky Way
rzeczownik
  1. Droga Mleczna
    The Milky Way is a spiral galaxy containing over 200 billion stars. (Droga Mleczna jest spiralną galaktyką zawierającą ponad 200 miliardów gwiazd.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"milky way" — Słownik kolokacji angielskich

milky way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleczna droga
  1. milky przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For all we know, our milky way could be within a cloud of this "fog" matter, that has an effect on our measure.

    Podobne kolokacje: