"milk yogurt" — Słownik kolokacji angielskich

milk yogurt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jogurt mleka
  1. milk rzeczownik + yogurt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For a richer soup, garnish each bowlful with a little sour cream or whole milk yogurt.

    Podobne kolokacje: