"milk wagon" — Słownik kolokacji angielskich

milk wagon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wóz mleka
  1. milk rzeczownik + wagon rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's a history of nails, a blacksmith shop, old milk wagons and tractors.

    Podobne kolokacje: