"milk supply" — Słownik kolokacji angielskich

milk supply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko zapas
  1. milk rzeczownik + supply rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Goats produce about 2% of the world's total annual milk supply.

    Podobne kolokacje: