"milk ricotta" — Słownik kolokacji angielskich

milk ricotta kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko ricotta
  1. milk rzeczownik + ricotta rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Maccheroni with sheep's milk ricotta and mustard greens, a dish she made up, contains those three ingredients plus garlic, olive oil and Parmesan.

    Podobne kolokacje: