"milk money" — Słownik kolokacji angielskich

milk money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko pieniądze
  1. milk rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For example, a man was using a dead baby to try and beg for 'milk money'.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo