"milk goat" — Słownik kolokacji angielskich

milk goat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko koza
  1. milk rzeczownik + goat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On small farms, pasture animals such milk goats or a dairy cow may stay in the barnyard when not in the fields.

    Podobne kolokacje: