"milk cart" — Słownik kolokacji angielskich

milk cart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wóz mleka
  1. milk rzeczownik + cart rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As Bush and the training team look for Jimmy, they find him cleaning his old milk cart.

    Podobne kolokacje: