"milestone moment" — Słownik kolokacji angielskich

milestone moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment kamienia milowego
  1. milestone rzeczownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So when she meets fans, which of her milestone moments do they focus on?

    Podobne kolokacje: