"mild-mannered lawyer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobroduszny prawnik
  1. mild-mannered przymiotnik + lawyer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Sir Henry" looked at the small, mild-mannered lawyer.

    Podobne kolokacje:

podobne do "mild-mannered lawyer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mild-mannered lawyer" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik