ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"mieć wpływ na kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć wpływ na kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. affect ****
  • oddziaływać na, mieć wpływ na [TRANSITIVE]
   The Sun can strongly affect your plants. (Słońce może silnie oddziaływać na twoje rośliny.)
   His fatal disease affected his family deeply. (Jego śmiertelna choroba miała na jego rodzinę głęboki wpływ.)
   I don't affect him. He does what he wants. (Nie mam na niego wpływu. On robi, co chce.)
   Peers affect children. (Rówieśnicy mają wpływ na dzieci.)
   Her bad mood affected the whole family. (Jej zły nastrój miał wpływ na całą rodzinę.)
   His parents' divorce really affected him. (Rozwód jego rodziców naprawdę na niego wpłynął.)

mieć wpływ na kogoś

czasownik
 1. have implications for somebody