14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"mieć wolne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć wolne" po polsku

przymiotnik
 1. slow ***
  • wolny (np. wolne tempo)
   This car is very slow. (Ten samochód jest bardzo wolny.)
   The growth of the economy in Germany is very slow. (Wzrost gospodarczy w Niemczech jest bardzo wolny.)
   przeciwieństwo: quick
  • powolny, wolny (np. urządzenie)
   The computer is slow. (Ten komputer jest wolny.)
   You are too slow to work here. (Jesteś za powolny, aby tu pracować.)
 2. free *****
  • wolny
   Are you free tomorrow afternoon? (Czy jesteś wolny jutro po południu?)
   These products are tax-free. (Te produkty są zwolnione z podatków.)
   I like to go fishing in my free time. (Lubię chodzić na ryby w wolnym czasie.)
  • wolny, na wolności
   The killer is still free, and nobody's doing anything about it. (Morderca nadal jest na wolności i nikt z tym nic nie robi.)
   After doing his time, he is finally free. (Po odsiedzeniu swojego wyroku, on w końcu jest wolny.)
  • wolny (nie kontrolowany)
   This software is available for free usage. (To oprogramowanie jest dostępne do wolnego użytku.)
   The restaurant next door has a free wi-fi access. (Restauracja obok ma niekontrolowany dostęp do Internetu.)
   This politician is a supporter of the free market. (Ten polityk jest zwolennikiem wolnego rynku.)
   zobacz także: independent
  • wolny (nie zajęty)
   I heard he is free right now. (Słyszałam, że on teraz jest wolny.)
   Are you free? I want to talk to you. (Jesteś wolny? Chcę z tobą porozmawiać.)
   zobacz także: available
  • wolny (nie używany w danej chwili)
   Excuse me, is this stall free? (Przepraszam, czy ta kabina jest wolna?)
   There were two free computers in the library. (W bibliotece były dwa wolne komputery.)
  • wolny (nie cierpiący z jakiegoś powodu)
   I lived my life free of any worries. (Żyłem swoje życie wolny od wszelkich trosk.)
   I hope you will be free of pain and sorrow. (Mam nadzieję, że będziesz wolny od bólu i smutku.)
  • wolny (nie zawierający czegoś)
   This meal is gluten-free. (Ten posiłek jest wolny od glutenu.)
   Is this beer alcohol-free? (Czy to piwo jest wolne od alkoholu?)
  • wolny (substancja chemiczna nie powiązana z żadną inną)
   Here is oxygen in its free state. (Oto tlen w stanie wolnym.)
   This element never occurs free in nature. (Ten pierwiastek w naturze nigdy nie występuje jako wolny.)
 3. available *****
  • dostępny, wolny (mający wolny czas)
   If you want to talk, I'm always available. (Jeśli chcesz porozmawiać, zawsze jestem dostępny.)
   I'm not available in the office until July 7th. (Nie jestem dostępny w biurze do 7 lipca.)
   zobacz także: free
  • wolny (nie w związku) informal
   I really like Jessica. I wish she was available. (Bardzo lubię Jessicę. Chciałbym, żeby była wolna.)
 4. immune **
  • uodporniony, wolny (od czegoś)
   I'm immune to her behaviour. (Jestem uodporniony na jej zachowanie.)
 5. spare **
  • dodatkowy, wolny
   I've got a lot of spare time. (Mam dużo wolnego czasu.)
   I usually read books in my spare time. (Zazwyczaj czytam książki w moim wolnym czasie.)
 6. vacant *
 7. exempt *
 8. sluggish
 9. slack *
  • wolny (o tempie), powolny (krok)
   He was moving at a slack pace. (On poruszał się wolnym tempem.)
 10. unoccupied
 11. elemental
 12. clear *****
  • wolny, niezaplanowany (np. dzień, okres)
   I don't have too many clear days. (Nie mam zbyt wielu wolnych dni.)
   Do you have two clear days next week? (Czy masz dwa niezaplanowane dni w przyszłym tygodniu?)
   I haven't had a clear day for a year. (Od roku nie mam wolnego dnia.)
 13. open-source
  • o otwartym kodzie źródłowym, wolny (o programie komputerowym)
   Mozilla Firefox is an example of an open source computer program. (Mozilla Firefox jest przykładem programu o otwartym kodzie źródłowym.)
 14. off *****
  • wolny (np. od zajęć)
   She's working tonight but she's off tomorrow evening. (Ona dzisiaj wieczorem pracuje, ale jutro wieczorem ma wolne.)
   You need rest, why don't you take one day off? (Potrzebujesz odpoczynku, może weźmiesz sobie wolny dzień?)
 15. disengaged  
 16. lentissimo
 17. unreserved
 18. loggy
 19. nonimmune
 1. off the chain
rzeczownik
 1. holiday ***   [COUNTABLE]
  The store is closed on holidays. (Sklep jest zamknięty w święta.)
  26th December is a holiday in many European countries. (26 grudnia jest dniem wolnym w większości krajów europejskich.)
przymiotnik
 1. low-bandwidth
rzeczownik
 1. knock-off time
  • wolne, fajrant
   In his knock-off time, he often goes out for a cigarette. (Podczas fajrantu on często wychodzi na papierosa.)
 2. holibob
rzeczownik
 1. day off
  • dzień wolny (np. od szkoły, od pracy)
   Take half a day off if you feel like it. (Weź sobie pół dnia wolnego, jeśli chcesz.)
   I don't have time to take a day off work. (Nie mam czasu na to, żeby zrobić sobie dzień wolny od pracy.)
rzeczownik
 1. time off   [UNCOUNTABLE]
  What are you doing during your time off? (Co robisz w swoim czasie wolnym?)

Powiązane zwroty — "mieć wolne"

przysłówek
wolno = slowly +2 znaczenia
rzeczownik
czas (wolny do wykorzystania) = time
wolność = freedom +2 znaczenia
zwolnienie = exemption +2 znaczenia
uwolnienie = release +1 znaczenie
czasownik
zwalniać = fire , sack British English +1 znaczenie
zwolnić = release +4 znaczenia
uwalniać = free +4 znaczenia
uwolnić = loosen +1 znaczenie
phrasal verb
określnik
przymiotnik
idiom

powered by  eTutor logo