"mieć swoje przyzwyczajenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć swoje przyzwyczajenia" po polsku

mieć swoje przyzwyczajenia

idiom
 1. be set in one's ways  
rzeczownik
 1. habit ***
  • nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj [policzalny lub niepoliczalny]
   You see, if one gets a habit, it's so hard to get rid of it. (Widzisz, jeśli ktoś nabierze jakiegoś nawyku, trudno mu potem się go pozbyć.)
   Let's not make a habit of this, all right? (Nie przyzwyczajajmy się do tego, w porządku?)
   Has there been any change in your usual habits? (Czy nastąpiła jakaś zmiana w twoich zwykłych przyzwyczajeniach?)
   link synonimy: custom, practice, praxis
 2. custom **
  • nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
   It's their custom to have a siesta after dinner. (To jest ich przyzwyczajenie, żeby odbywać sjestę po obiedzie.)
   Some people have a custom of sleeping late on weekends. (Niektórzy ludzie mają zwyczaj sypiania do późna w weekendy.)
   Her custom of talking to herself worries me sometimes. (Jej nawyk mówienia do siebie czasami mnie martwi.)
   link synonimy: habit, praxis, practice
 3. groove *
 4. wont ,
 5. praxis
 6. inuring
 7. inurement
czasownik
 1. click **
 1. become accustomed to , get accustomed to  
  We became accustomed to it. (Przyzwyczailiśmy się do tego.)
  We have had time to become accustomed to him. (Mieliśmy czas, żeby przyzwyczaić się do niego.)
 2. take some getting used to  

powered by  eTutor logo