"midday news" — Słownik kolokacji angielskich

midday news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): południowe wiadomości
  1. midday rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Unlike most ABC affiliates, there is no airing of midday news during the week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo