BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mid-Atlantic region" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mid-Atlantic region" po angielsku

"mid-Atlantic region" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pół-Atlantyk Region
  1. mid-Atlantic rzeczownik + region rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Mid-Atlantic Region's participation in the Little League World Series dates back to 1957, when it was known as the East Region.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo