"mięśnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mięśnie" po polsku

obrazek do "muscle" po polsku
rzeczownik
 1. muscle ***
  • mięsień, tkanka mięśniowa [policzalny lub niepoliczalny]
   There are more than 650 muscles in the human body. (Ludzkie ciało składa się z ponad 650 mięśni.)
   He flexed his muscles to show them off. (On naprężył mięśnie, żeby się nimi pochwalić.)
   Muscle weighs more than fat. (Mięśnie ważą więcej niż tłuszcz.)

Powiązane zwroty — "mięśnie"

czasownik
wzmocnić (np. mięśnie, ciało) = tone , tone up
rozluźnić (np. mięśnie) = relax
spinać (mięśnie) = flex
napinać (mięśnie) = strain +1 znaczenie
naprężać (np. mięśnie) = tighten
rzeczownik
przymiotnik
umięśniony = muscular +5 znaczeń
mięsisty = fleshy +4 znaczenia
wyrzeźbiony (np. mięśnie) = ripped

powered by  eTutor logo