"metallic tube" — Słownik kolokacji angielskich

metallic tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura o metalicznym połysku
  1. metallic przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a metallic tube about three feet long, threaded on one end externally, internally on the other.

    Podobne kolokacje: