"mere image" — Słownik kolokacji angielskich

mere image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykły obraz
  1. mere przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The cards had no trouble crossing the barrier of the screen, as they were mere images themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo