"menacing image" — Słownik kolokacji angielskich

menacing image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagrażając obrazowi
  1. menacing przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On several occasions, Mr. Fernandez has expressed distaste for the metal detectors because of the menacing image their use projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo