"meet times" — Słownik kolokacji angielskich

meet times kolokacja
Popularniejsza odmiana: meet several times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj czasy
  1. meet czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Sometimes the President can have them meet a third time.

    Podobne kolokacje: