"meet several women" — Słownik kolokacji angielskich

meet several women kolokacja
Popularniejsza odmiana: meet a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj kilka kobiet
  1. meet czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I never met a woman who turned me inside out the way you do.

    Podobne kolokacje: