"meet several times" — Słownik kolokacji angielskich

meet several times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj kilkakrotnie
  1. meet czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sometimes the President can have them meet a third time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "meet several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "meet several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne