"meet a woman" — Słownik kolokacji angielskich

meet a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj kobietę
  1. meet czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I never met a woman who turned me inside out the way you do.

    Podobne kolokacje: