"medieval book" — Słownik kolokacji angielskich

medieval book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średniowieczna książka
  1. medieval przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most of Prof David's medieval and librarianship books remain available, if not in print.

    Podobne kolokacje: