ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"medical professional" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczny profesjonalista
  1. medical przymiotnik + professional rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A medical professional should be seen on a regular basis.

powered by  eTutor logo